PRIZNANJE MIROTVORNA ŠKOLA

PRIZNANJE MIROTVORNA ŠKOLA PRIZNANJE "KRUNOSLAV SUKIĆ" MIROTVORNA ŠKOLA je nova kategorija priznanja, od 2015 g., za osnovne i srednje škole koje promiču odgoj za primjenu nenasilnih metoda u rješavanju sukoba, suradnju i aktivno građanstvo te solidarno sudjeluju u unapređivanju života svoje školske i lokalne zajednice.

 

Do sada su učenici i nastavnici dvaju osnovnih škola dobili Priznanje „Krunoslav Sukić“ za promicanje mirotvorstva, nenasilja i ljudskih prava u lokalnoj zajednici To su oš M. Brozović iz Kastava (2011.) i oš E. Kumičić iz Rijeke ( 2014.). Oni su sami prepoznali da aktivnosti koje provode pridonose kulturi solidarnosti, mirotvorstva i nenasilja u njihovoj školi i u njihovoj zajednici. Tako su nas potaknuli da ustanovimo novu, posebnu kategoriju priznanja – Mirotvorna škola!

PRIZNANJE „KRUNOSLAV SUKIĆ“ MIROTVORNA ŠKOLA prepoznaje i cijeni trajne napore školske zajednice kojom ona pridonosi da kao društvo nenasilnim metodama napredujemo prema solidarnoj, pravednoj, miroljubivoj i mironosnoj zajednici. U takvoj zajednici su kvaliteta života, poželjna budućnost i zajednička nada utemeljeni na ljudskoj povezanosti i povjerenju, tu se ljudski potencijali ne razvijaju na štetu drugoga nego, upravo obrnuto – kroz solidarnost, uključivanje i suradnju – običnih ljudi, mladih i starih, ljudi sa posebnim potrebama i onih s posebnim odgovornostima u zajednici (škole, zdravstvene ustanove, udruge, lokalna samouprava…). U takvoj zajednici različitosti (etnička, vjerska ili bilo koja druga) obogaćuju i poticaj su kreativnosti a ne prijetnja.

PRIZNANJE „KRUNOSLAV SUKIĆ“ MIROTVORNA ŠKOLA namijenjena je školskim zajednicama koje upućuje svoje učenike i djelatnike upravo na taj smjer. Uz elemente mirovnog i građanskog odgoja razvijaju i procedure i strukture za prevenciju nasilja te mirno rješavanje sukoba, a potiču i podržavaju djelovanju svojih učenika u zajednici!

Studijsko putovanje koje nagrađena škola dobiva financijski podržava Zaklada Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.